Din Indkøbskurv

Der er 0 varer i din kurv.

I alt: 0,00 DKK

Vildmarksbade FAQ

Hvorfor laves mange vildmarksbade i gran?

Valget af gran er ganske enkelt: I mange hundrede år har man bygget både af gran, selvom der har været masser af fyrretræ over alt. Ligheden mellem en træbåd og et vildmarksbad er stor. Båden har vandet udvendigt og vildmarksbadet har vandet indvendigt.

 

Hvilen størrelse vildmarksbad skal jeg vælge?

1,6 meter passer til 4-5 personer.

1,8 meter passer til 5-6 personer.

2,0 meter passer til 6-8 personer.

 

Klargøring af vildmarksbadet inden brug

Hvordan skal vildmarksbadet stå placeret?

Vildmarksbadet har tre træplanker fastsat under gulvet. Det betyder, at vildmarksbadet står hævet et par centimeter over jorden. Underlaget skal være fast, dvs. enten placeret på træ, fliser e.l. På den måde vil der altid kunne komme luft ind, og du vil undgå, at gulvet rådner og går til. Vildmarksbadet bør derfor have yderligere planker eller fliser under for at hæve bunden, så der ca. er 10 centimeters luft mellem badet og underlaget.

 

Tøndebåndenes placering samt sikring af stavenes placering

Det er vigtigt, at tøndebåndende er korrekt placeret. Det nederste tøndebånd skal starte ca. 9 cm fra den nederste kant. Det øverste tøndebånd ca. 20-25 fra den øverste kant. Det er en god idé at sikre, at alle stavene sidder korrekt. Er du i tvivl, kan du løsne tøndebånd lidt og slå med en hammer med et stykke træ imellem for at slå alle stave på plads, så karret bliver hurtigere tæt.

 

Hvor meget vand skal der i vildmarksbadet?

Som hovedregel skal du fylde vand op til kanten af det øverste tøndebånd. Husk, at vandstanden stiger, hver gang en person kommer ned i vildmarksbadet:

1,6 meter – optændingstid om sommeren ca. 2-3 timer, svarer til ca. 1.600 liter (når 80 cm fyldt).

1,8 meter – optændingstid om sommeren ca. 3-4 timer, svarer til ca. 2.000 liter (når 80 cm fyldt).

2,0 meter – optændingstid om sommeren ca. 4-5 timer, svarer til ca. 2.500 liter (når 80 cm fyldt).

 

Vildmarksbadet – opstart

Advarsel!

Før opvarmning af ovnen skal karret være fyldt med vand, så den dækker det meste af ovnen, så det kan komme af med varmen.

 

Udledning af vand

Før du hælder vand i vildmarksbadet, skal du sikre, at du har besluttet, hvordan du vil lede vandet ud, da du ikke kan tilslutte udvendig slange, når karret er fyldt.

 

Brændmængde i ovnen

Mængden af brænde i en indvendig ovn bør aldrig overstige 50% af ovnens rumfang. Årsagen er, at ovnens øverste del kan blive slået lidt skæv, så låget til ovnen ikke kan sættes naturligt på. For meget brænde kan også give stikflammer, der kan sode stakittet til.  

 

Sådan tænder du op i ovnen:

1) Ovnens låg skal ikke være på ovnen de første to timer.

2) Læg pap, aviser og gerne optændingsblokke (som du også benytter ved grillstart) i bunden af ovnen.

3) Ovenpå dette placeres små kviste, grene og hvad du ellers har af småt brænde.

4) Tag et stykke avis og tænd den – læg avisstykket i bunden.

5) Når der efter nogle minutter er massere af flammer og god varme, kan du eventuelt lægge flere små grene og kviste på.

6) Når du mener, der er ild nok, kan du begynde at lægge større brændestykker på ovnens bål.

7) Det kan være en god idé at lægge et par centimeter sand i bunden af ovnen, så vil brandværdien forlænges. En anden mulighed kan være, at lade asken blive i ovnen, så ligger brændet ovenpå asken i stedet for direkte på bunden.

 Benyt aldrig grillkul til optænding, da det kan brænde hul i bunden af ovnen!


Ilt ved optænding
Ved optænding bør du i starten lade låget være helt åbent for at øge ilttilførslen. Hvis røg ikke umiddelbart kommer ind, skal du blæse i hullet/sprækken, så skabes den rette luftstrømning. Låget benyttes til at styre hastigheden – en slags speeder. Sædvanligvis går der cirka 15 minutter, før der kommer et ordentligt træk igennem skorstenen, men nogle gange kan der gå op til en halv times tid.

Når låget er lukket helt til, vil ilden langsomt blive slukket. Anbefalet temperatur er cirka 37 °C.

 

Utæt i starten

Husk! - Træ er et naturmateriale

Det er relevant at nævne, at træ er et naturmateriale, du vil derfor helt naturligt opleve perioder, hvor træet arbejder meget. Det kan være, når vejret er meget fugtigt - så udvider træet sig, mens det i tørre perioder vil trække sig sammen. Derfor kan dit vildmarksbad i perioder, især sommeren, sagtens lække lidt vand, da varme og tørken får træet til at arbejde.

Du kan evt. tømme karret ned til ca. 3-5 cm, og anskaffe dig meget fint savsmuld, som placeres ved lækken. Savsmulden trænger ind i hullet og karret og vil stoppe med at lække 100 %

 

Den første gang

Første gang du fylder vand i karret, vil det ikke være 100 % tæt. Årsagen er, at det er første gang, der kommer vand i, og træet skal have lov til at arbejde og udvide sig.

Sådan gør du, hvis vildmarksbadet stadig er utæt efter:

1-2 døgn: Rinder vandet i mere end et døgn, skal tøndebånd løsnes en smule, så der kan komme vand ind i træet hurtigere. Efter at have været løsnet en smule i 1-2 timer, skal det igen spændes. Denne gang hårdere end det var før.

HUSK, ikke at have for meget vand i vildmarksbadet, når du gør det.

3-5 dage: Karret vil i mange tilfælde være næsten tæt efter 3-5 dage. Er det stadig meget utæt, kan du tømme det  for vand, løsne tøndebånd i bunden og trykke forsigtigt på brædderne, der hvor det stadig er utæt. Først på indersiden, og så på ydersiden. Stram derefter tøndebånd igen. På den måde får du sandsynligvis slået karrets stave på plads, og det vil være helt tæt efter 1-3 dage.

 

Husk at varme perioder, fx sommer, kan gøre træet meget tørt, og du må derfor ikke blive forbavset, hvis der kan gå helt op til 7-14 dages tid, før det er helt tæt. Derudover kan det smådryppe i perioder. Husk, aldrig at have dit vildmarksbad tømt i mere end 2-3 uger for vand, så kan der gå lang tid, før det bliver tæt igen.

 

Hvordan vedligeholdes vildmarksbadet?

Sommer: Det er ikke tilrådeligt at tømme vildmarksbadet over en længere periode om sommeren. Om sommeren skinner solen mere, hvilket kan få træet til at tørre ud. Derfor bør vildmarksbadet altid været helt fyldt med vand.


Vinter:  Om vinteren, ved meget lave temperaturer, kan det være en god idé at tømme vildmarksbadet helt for vand og sætte det i garagen e.l. for at beskytte det mod frosten. Men også om vinteren gælder det, at det er en god idé at have det fyldt med vand, bortset fra dage med hård frost. Vores tests har dog vist, at der formentligt ikke sker noget, uanset hvor hård og hvor lang tid frosten hærger.

 

Alt i alt er det en god idé ALTID at have vand i vildmarksbadet, især af følgende to årsager:

1. Vildmarksbadet er således altid tæt, da træet har suget nok vand.

2. Vildmarksbadet vil holde sig mere formstabilt.

 

Skal vildmarksbadet vedligeholdes udvendigt?  VIGTIGT!

Standard model, Luksus model, Sibirisk Lærk model og Varmebehandlet model:

Vildmarksbadet skal kun behandles udvendigt. Det vil sige: trælåg, trappe, udvendig bund og flader.

Sådan behandler du vildmarksbadet med trætjæreolien:

1) Sørg for at træet er tørt.

2) Pensl trætjæreolien på med malerpensel. Sørg for at ”duppe” ekstra godt ved enderne, da de er ekstra udsatte.

3) Ved tøndebåndene løsner du først det øverste bånd og pensler den øverste del af vildmarksbadet. Det øverste tøndebånd skal være cirka 20 cm fra øverste kant.

4) Herefter skal du spænde det øverste og derefter løsne det nederste tøndebånd og pensle nederste del af vildmarksbadet. Det nederste tøndebånde skal være monteret cirka 10-15 cm fra bunden, da bånd og bund skal flugte.

 Vi anbefaler, du behandler vildmarksbadet med trætjæreolie, der er blandet med linolie og terpentin to gange årligt. Træet vil dermed blive mere elastisk og trætjæren trænge nemmere ind i træet.

Vildmarksbade i gran eller sibirisk lærk skal ALDRIG behandles med rå linolie alene!

 

Vandhygiejne - hvad skal vi bruge, og hvor lang tid kan vi benytte det samme vand?

Vi anbefaler, at der benyttes klortabletter. Årsagen er, at klortabletterne dræber eventuelle bakterier.

Klortabletter skal enten være opløst i en spand, som så hældes i vildmarksbadet eller indsættes i en klordispenser fra Swim & Fun.

På den måde desinficeres vandet igen og kan benyttes i længere tid.

Hvor lang tid det samme vand kan benyttes er meget individuelt, men en god tommelfingerregel er:

1-3 personer benytter vildmarksbadet  i 1-2 mdr.

4-10 personer benytter vildmarksbadet i 1-2 uger.

Benyt eventuelt PH-strips-målere for at holde øje med PH-værdien i vandet og installér eventuelt også en pumpe.

 

Brug af åben ild - brug din sunde fornuft

Der er ingen lovgivning på området, der forbyder brug af åben ild, dvs. optænding i vildmarksbad, grill m.v., men der findes en bekendtgørelse, hvori der kræves, at man altid bruger sin sunde fornuft. Hvis vildmarksbadet er installeret i en skov, bør man sikre sig, at de lokale brandmyndigheder kan godkende brugen af vildmarksbadet. Ligeledes findes der regler, hvis du bor i et stråtækt hus.

 

HUSK altid følgende: 

1)      Tænd aldrig kaminen, når der ikke er vand i vildmarksbadet.

2)      Tøm aldrig vildmarksbadet for vand, hvis der stadig er ild i kaminen.

3)      Skift ofte vand i vildmarksbadet.

4)      Løsne aldrig tøndebånd, når vildmarksbadet er fyldt.

5)      Hav respekt for varmen: Gå op, hvis du bliver svimmel.

6)      Rør vandet grundigt inden du går i. Det kan være varmt foroven og koldt forneden.

7)      Hvis Vildmarksbadet er opmagasineret om vinteren, må det aldrig stå horisontalt, da det kan blive ovalt.

8)      Der må helst ikke komme vand (typisk regnvand) ned i ovnen, da vand kan gøre ovnen ustabil.

Et vildmarksbad skal ALDRIG have indvendig træbeskyttelse!