Den visionære tilgang til bæredygtigt landbrug

På Løvegården, et lokalt familielandbrug, er bæredygtighed og biodiversitet ikke blot ord, de er en levende del af hverdagen. Kristina og Martin, sammen med deres fire børn, Marcus, Emilie, Maja og Ida, har skabt en visionær tilgang til landbrug, der fremmer biodiversitet og bæredygtighed på alle niveauer. Fra læbælter til regenerativt landbrug og undladelse af kunstgødning og sprøjtegifte, er Løvegården et eksempel på, hvordan landbrug og natur kan eksistere i harmoni.

Plante læbælter

Læbælter spiller en afgørende rolle på Løvegården i at fremme biodiversitet. Disse bælter af træer og buske skaber levesteder og fødegrundlag for et væld af insekter, fugle og andre vilde dyr. Ikke kun beskytter de afgrøderne mod vind og erosion, men de er også en vigtig del af økosystemet på gården.

Mange af de firmaer man kan få til at hjælpe med at plante læbælter, ønsker ikke at plante mange forskellige planter, så på Løvegården blev det en gør-det-selv løsning, så der kunne komme mange forskellige træer og buske i læbælterne.

Naturpleje på engen med boergederne

Boergederne på Løvegården spiller en vigtig rolle i at bevare og forbedre biodiversiteten på engene. Deres græsning hjælper med at holde vegetationen nede og skaber åbne områder, der giver plads til en rig variation af plantearter. Samtidig hjælper gederne med at sprede frø og gøde jorden, hvilket bidrager til en sund og levende eng.

Gederne flyttes rundt, så de hele tiden får adgang til nye områder.

Kvashegnene

Kvashegn er en traditionel og bæredygtig måde at afgrænse marker på, samtidig med at de tilbyder levesteder og fødegrundlag for mange arter af insekter, små pattedyr og fugle. På Løvegården bliver kvashegn brugt som en del af deres strategi til at fremme biodiversitet og skabe et harmonisk miljø omkring deres afgrøder.

Gederne spiser juletræer – eller de spiser de mindste grene, nålene og barken. Resten af træerne bruges til at lave kvashegnene.

Regenerativt landbrug med flytbare hønsehuse

På Løvegården praktiseres regenerativt landbrug, hvor jorden og økosystemet ses som en helhed, der skal plejes og genoprettes. Flytbare hønsehuse bruges til at skabe et roterende system, hvor hønsene hjælper med at gøde jorden og bekæmpe skadedyr, samtidig med at de har adgang til friske græsarealer.

Dyrkning af meget varierede afgrøder

Variation er nøglen til en sund og robust økologi. På Løvegården dyrkes der en bred vifte af afgrøder, hvilket skaber et rigt og mangfoldigt miljø for både planter, dyr og insekter. Dette bidrager til en stabil og bæredygtig produktion og reducerer behovet for kunstgødning og sprøjtegifte.

Med mange forskellige planter kommer mange forskellige nyttedyr til og de holder skadedyrene i skak. Der vil komme skader på grøntsagerne, men det er langt fra alt der bliver ødelagt, når der bare bliver lavet plads til flere forskellige dyr i området.

Undladelse af kunstgødning og sprøjtegifte

På Løvegården er det en grundlæggende filosofi at undgå brugen af kunstgødning og sprøjtegifte. I stedet fokuseres der på naturlige metoder til at opretholde jordens frugtbarhed og bekæmpe skadedyr. Dette skaber et sundt og naturligt miljø for både afgrøder og dyreliv.

Kombineret med den øvrige tilgang til landbrugsdriften, skulle det hele gerne bevirke at jorden bliver efterladt i en meget bedre stand end den var da Løvegården opstod.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *