3 ting du skal være opmærksom på, før du begynder på fiskeri

Fiskeri er en af de mest menneskelige aktiviteter overhovedet, og dens historie kan derfor slet ikke adskilles fra vores egen. Fra vores allertidligste forfædre helt op til i dag – alle har fisket. Dog kan man med en vis ret sige, at fiskeriets funktion til en vis grad har ændret sig i den vestlige verden. Der fiskes jo nemlig ikke længere udelukkende for at få mad på bordet, hvilket jo var hovedformålet for vores forfædre. Her tænkes der selvfølgelig ikke på det moderne erhvervsfiskeri, men i stedet på lystfiskeri – der jo netop mere har med sport og afslapning at gøre end overlevelse. Hvis du skulle gå med en drøm om selv at begynde at fiske, så kan du godt forberede dig på at byde en ny livslang passion velkommen i dit liv. Men inden da, så skal du dog være opmærksom på de følgende 3 ting før du begynder at fiske.

1. Sørg for at få fisketegnet i orden

Det absolut første du som ny lystfisker skal gøre, er at investere i et lystfisketegn. Det er nemlig lovpligtigt i Danmark for alle lystfiskere mellem 18 og 65 år at have et lystfisketegn med sig på fisketuren. Dette er dog ikke et vanskeligt problem at løse. Man skal nemlig blot tage hen på sit lokale postkontor, grejshop eller turistkontor, hvor man efter ganske få minutter kan forlade stedet med alle formalia i orden (eller klare det hele digitalt på fisketegn.dk). Med hensyn til dette fisketegn, så har du som udgangspunkt de følgende tre forskellige valgmuligheder:

  • Dagskort: dette endags fisketegn vil kunne erhverves for 40 kroner. Perfekt til folk, der måske blot befinder sig en enkelt dig i et givent område.
  • Ugekort: for 130 kroner får du til gengæld lov til at fiske en hel uge, hvilket f.eks. er den helt perfekte løsning for landets mange udenlandske turister.
  • Årskort: for blot 55 kroner mere (185 kroner) vil du have lov til at fiske et helt år herhjemme. Og hvis man tager prisen i betragtning, så kan årskortet bestemt anbefales til alle danskere der planlægger at fiske mere end én gang.

2. To forskellige fisketegn

Når dette så er sagt, så skal du dog være opmærksom på at der faktisk findes to slags fisketegn – nemlig det ovennævnte lystfisketegn, og ikke mindst det såkaldte fritidsfisketegn. Men hvad adskiller så dette andet fisketegn det første? Svaret på dette spørgsmål er simpelt; to ting:

  • Formålet: fritidsfisketegnet vil kun være relevant, hvis du fisker med garn eller ruser.
  • Alderen: du skal være fyldt 12 år for at kunne have et fritidsfisketegn.
  • Prisen: et fritidsfiskertegn koster 300 kroner om året, men vil til gengæld også dække alle de samme tilladelser som et lystfisketegn.

3. Find ud af hvor du må fiske

Sidst men ikke mindst, så skal du selvfølgelig også være klar over hvor du må fiske – og ikke mindst hvor du ikke må fiske. Dette kan dog nemt gøres ved at klikke sig ind på borger.dk eller udinaturen.dk, hvor du på overskuelig vis vil kunne se lige præcis de områder og tidspunkter om året, hvor det er lovligt at fiske herhjemme.